DAKPLATAAN, NORTH HOLLAND

Back in Aprilyou seemed almost dead
smooth skeleton starfish
balancing
on
a
single
foot

Stretching four
perpendicular arms
towards the horizon,
cropped
fingers straining
to
touch
the
sky

June draws out your digits. A roof appears
for cats to lounge
under.
You finger the glowing hem of the night. How tense
are your arms with the green wind
in
your
sails
?

SABINE HARNAU | Dakplataan | Netherlands

This tree is a roof 
This tree is a piece of garden furniture 
This tree is an expression of humankind’s rule over nature 

When its sprigs were trained it turned into a member of society
That could potentially offend (for example, by growing over the fence)
Should it be punishable to cut back healthy leaves and branches?

This tree is ÜBERNATÜRLICH 
It is the canopy over a friendly barbecue 
It’s the CO2 capture machine inhaling the breath of this most primal food preparation

Some people say CO2 is no problem for global warming
Because CO2 makes the trees grow (it’s like ice cream or spaghetti for them)
So really all that will happen is that the trees will take over

(Tell that to the Amazon and the Siberian primeval forests and to the trees in California and Alaska and Samos and Portugal and Australia and Italy — just to name a few)

This roof is the ÜBER-tree 
Sitting squarely in a concrete garden, adding the most civilised green 
Never spreading its roots too far, never digging too deep, never disturbing the patio pavement — or the foundations of adjacent houses.

This garden furniture is alive
It contributes to our ÜBERLEBEN
It’s a parasol, an umbrella, an awning, eine Ahnung, a hunch


Deze boom is een dak
Deze boom is een stuk tuinmeubilair
Deze boom is een uitdrukking van de heerschappij van de mensheid over de natuur

Toen de takjes werden getraind, veranderde het in een lid van de samenleving
Dat kan potentieel beledigen (bijvoorbeeld door over het hek te groeien)
Moet het strafbaar zijn om gezonde bladeren en takken te snoeien?

Deze boom is ÜBERNATÜRLICH
Het is de luifel boven een gezellige barbecue
Het is de CO2-afvangmachine die de adem inhaleert van deze meest primaire voedselbereiding

Sommige mensen zeggen dat CO2 ÜBERHAUPT geen probleem is voor de globale opwarming omdat CO2 de bomen laat groeien 
(het is voor hen ijs of spaghetti; vandaar het word ‘broeikas’)
Dus het enige dat echt zal gebeuren, is dat de bomen het overnemen

(Vertel dat aan de Amazone en de Siberische oerbossen en aan de bomen in Californië en Alaska en Samos en Portugal en Australië en Italië – om er maar een paar te noemen)

Dit dak is de ÜBER-boom: zit vierkant in een betonnen tuin en voegt het meest beschaafde groen toe, spreidt de wortels nooit te ver uit, graaft nooit te diep en verstoort nooit de patio bestrating – of de fundamenten van aangrenzende huizen

Dit tuinmeubilair leeft
Het draagt ​​bij an onze ÜBERLEBEN
Het is een parasol, een paraplu, eine PARABEL, een gelijkenis